BJB Znojmo

„Neusilujte o pomíjející
pokrm, ale o pokrm
zůstávající pro život
věčný; ten vám dá Syn
člověka, jemuž jeho Otec,
Bůh, vtiskl svou pečeť.“
Jan 6:27