BJB Znojmo

„Vždyť co člověku
prospěje, získá-li
celý svět,
ale své duši uškodí?“
Marek 8:36