BJB Znojmo

„On přijal od Boha Otce
čest i slávu, když k němu
ze svrchované slávy
zazněl hlas: Toto jest
můj milovaný Syn,
v něm jsem nalezl zalíbení.“
2.Petrův 1:17