BJB Znojmo

„Odtamtud budete hledat
Hospodina, svého Boha;
nalezneš ho , budeš-li
ho opravdu hledat celým
svým srdcem a celou svou duší.“
Deuteronomium 4:29