BJB Znojmo

„Ze všech stran jsi mi však,
Hospodine, štítem,
tys má sláva,
ty mi zvedáš hlavu.“
Žalm 3:4