BJB Znojmo

„Hospodinovo
požehnání obohacuje
a trápení s sebou
nepřináší.“
Přísloví 10:22