BJB Znojmo

„Já v tvé milosrdenství
však doufám, moje srdce
jásá nad tvou spásou.
Budu zpívat Hospodinu,
neboť se mě zastal.“
Žalm 13:6