BJB Znojmo

„Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“
Jan 3:16