BJB Znojmo

„Ježíš jim řekl: ,Já jsem
chléb života; kdo přichází
ke mně, nikdy nebude
hladovět, a kdo věří ve mne,
nebude nikdy žíznit. ‘“
Jan 6:35