BJB Znojmo

„Chceš-li milovat život
a vidět dobré dny, zdržuj
jazyk od zlého a rty
od lstivých slov, odvrať se
od zlého a čiň dobré,
hledej pokoj a usiluj o něj.“
1.Petrův 3:10,11


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku