BJB Znojmo

„Pokojně uléhám,
pokojně spím,
neboť ty sám, Hospodine,
v bezpečí mi dáváš bydlet.“
Žalm 4:9


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku