BJB Znojmo

„Jako Mojžíš vyvýšil hada
na poušti, tak musí být
vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo v něho
věří, měl život věčný.“
Jan 3:14,15


Informace o aktuálním dění našeho společenství najdete na našem facebooku