BJB Znojmo

„Jako Mojžíš vyvýšil hada
na poušti, tak musí být
vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo v něho
věří, měl život věčný.“
Jan 3:14,15


Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Znojmě

ThDr. Miroslav Čížek


  Kazatel sboru

  ThDr. Miroslav Čížek

  mirek-cizek@seznam.cz

  tel.: +420 776 354 615Adresa sboru

Raisova 1760/3

669 02 Znojmo


Nedělní shromáždění : 17:00 hod