BJB Znojmo

„Hospodin je má skála,
má tvrz, můj vysvoboditel.
Můj Bůh je má skála,
v něm hledám útočiště;
je můj štít a roh mé záchrany,
můj nedobytný hrad.“
Žalm 18:3


Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Znojmě

ThDr. Miroslav Čížek


  Kazatel sboru

  ThDr. Miroslav Čížek

  mirek-cizek@seznam.cz

  tel.: +420 776 354 615Adresa sboru

Raisova 1760/3

669 02 Znojmo


Nedělní shromáždění : 17:00 hod