BJB Znojmo

„Radujte se z Hospodina
a jásejte, spravedliví,
plesejte všichni,
kdo máte přímé srdce!“
Žalm 32:11


Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Znojmě

ThDr. Miroslav Čížek


  Kazatel sboru

  ThDr. Miroslav Čížek

  mirek-cizek@seznam.cz

  tel.: +420 776 354 615Adresa sboru

Raisova 1760/3

669 02 Znojmo


Nedělní shromáždění : 17:00 hod