BJB Znojmo

„Přistupme tedy směle
k trůnu milosti, abychom
došli milosrdenství
a nalezli milost
a pomoc v pravý čas.“
Židům 4:16