BJB Znojmo

„Ale Bůh, bohatý v milosrdenství,
z velké lásky, jíž si nás
zamiloval, probudil nás k životu
spolu s Kristem, když jsme byli
mrtvi pro své hříchy.“
Efezským 2:4,5