BJB Znojmo

„Blaze člověku,
jemuž Hospodin nepravost
nepočítá, v jehož duchu
není záludnosti.“
Žalm 32:2