BJB Znojmo

„Pochválen buď Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše
Krista, který nás v Kristu
obdařil vším duchovním
požehnáním nebeských darů.“
Efezským 1:3