BJB Znojmo

„Důvěřuj Hospodinu celým
srdcem, na svoji rozumnost
nespoléhej. Poznávej ho
na všech svých cestách,
on sám napřímí tvé stezky.“
Přísloví 3:5,6